< Back

Zenith

ᑕӨƧƬ: $30 + ƧΉIPPIПG
ƧIZΣ: 2.25” ƬΛᒪᒪ
DЯӨP ƬYPΣ: BB ӨПᒪY (ЯΛПDӨM VΛЯIΛПƬ)
DЯӨP ᒪIMIƬ: 1 PΣЯ PΣЯƧӨП FӨЯ ƬΉΣ FIЯƧƬ 5 MIПЦƬΣƧ (YӨЦ MΛY GЯΛB Λ ƧΣᑕӨПD IF ПӨƬ ƧӨᒪD ӨЦƬ IП 5 MIПЦƬΣƧ)
ᒪΣ: 75, 50, 40, 30, 25, 10 (GV)
ΛЯƬIƧƬ: VӨЯƬΣX VIƧIӨПZ

IMG_2757_edited_edited_edited_edited_edited.png
IMG_2757_edited_edited_edited_edited_edited.png
IMG_2757_edited_edited_edited_edited_edited.png